Styrelse

Föreningens Styrelse 2019

Ordförande
Catarina ”Tina” Blixt
Tel: 073-9515497
Mail: blixttina@gmail.com

Sekreterare
Nadja Eriksson
Tel: 073-9936426
Mail:

Kassör
Katarina Claesson
Tel: 070-6448309
Mail: claessonkatarina_63@hotmail.com

Ledamot
Carola Norman
Tel: 070-6838025
Mail: carolanorman@hotmail.com

Tone Eriksson
Tel: 070-6992986
Mail: tonemaria50@gmail.com

Suppleanter
Eva Larsson
Tel: 070-2015384
Mail: evalisa.o@telia.com

Sanna Borggren
Tel: 073-8284881
Mail: sanna.borggren@gmail.com

Ingrid Forsberg Danielsson
Tel:
Mail: ingrid.forsberg.danielsson@gmail.com

Tidning + Webmaster
Maine Rekilä
Tel: 070-1803383
Mail: mainegoltupp@gmail.com